Nieodpłatna pomoc prawna - PORADY PRAWNE

Certyfikat_Pomocny_Prawnik
10 lipca 2018

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – zmiana terminów w 2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. nastąpiła nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Zmiany spowodowały przede wszystkim skrócenie podstawowego okresu przedawnienia, a co za […]
7 maja 2018

Procedury reklamacyjne

Procedura w przypadku wyboru naprawy lub wymiany Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia Twojego żądania, polegającego na usunięciu wady lub wymianie, jeżeli działanie, które wybrałeś: ■ byłoby […]
5 kwietnia 2018

Gwarancja

Gwarancja Pamiętaj! Niezależnie od uprawnień przyznanych w ramach gwarancji masz prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi. W przypadku nieuwzględnienia przez gwaranta żądania wskazanego w gwarancji […]
2 marca 2018

Rękojmia

Jeżeli kupiona przez Ciebie rzecz ma wadę, masz prawo do reklamacji, możesz skorzystać z przysługujących Ci praw w postaci gwarancji producenta albo rękojmi sprzedawcy. Nie każdy […]
18 lutego 2018

6 powodów dlaczego nie korzystamy z pomocy prawnej ?

Prawnik to wartość, a nie koszt ! Usługi prawne w Polsce są obarczone wieloma stereotypami, które stanowią barierą powstrzymującą społeczeństwo, by z nich skorzystać m.in.: 1. […]