okancelarii2

Każde zlecone przez Klienta zadanie jest dogłębnie analizowane, a do każdej sprawy bez względu na jej przedmiot czy wartość przykładamy taką samą wagę. Świadcząc usługi opieramy się na aktualnym dorobku orzeczniczym i poglądach doktryny prawa dotyczących danego zagadnienia. Mamy świadomość, iż prawo nieustannie się zmienia, dlatego też my nieustannie podążamy za tymi zmianami. Odpowiedzialność i staranność w realizacji powierzonych nam zadań pozwala zdobywać zaufanie Klientów, którzy z nami współpracują. Nie ograniczamy się do korzystania z wypracowanych metod i szablonów, ale ciągle szukamy nowych rozwiązań dla konkretnych spraw.

Tym co nas wyróżnia to utrzymywanie ciągłej komunikacji z Klientem. Rozumiemy, że to właśnie Klient posiada najszerszą i najpełniejszą wiedzę w zakresie stanu faktycznego sprawy, którą nam powierza. W związku z tym wypracowaliśmy taki model współpracy, który zapewnia każdemu Klientowi pełną wiedzę o aktualnym stanie sprawy. Klient jest szczegółowo i na bieżąco informowany o każdym zdarzeniu dotyczącym zleconego zadania. Na życzenie Klientów wszystkie przygotowywane dokumenty są przesyłane w celu weryfikacji.

Całość korespondencji dotyczącej zleconej nam sprawy, która wpływa do Kancelarii, jest niezwłocznie przekazywana do Klienta dogodnymi dla niego środkami komunikacji. Taki model współpracy powoduje, że Klienci nigdy nie tracą kontroli nad powierzoną nam sprawą oraz zawsze mają wpływ na jej przebieg. Obrany przez nas model współpracy pozwala nam na szybką reakcję na zaistniałe problemy.

W zależności od potrzeb i okoliczności danej sprawy jesteśmy gotowi świadczyć usługi również poza biurem. Niejednokrotnie towarzyszymy Klientom w trakcie spotkań oraz negocjacji, a także reprezentujemy Ich interesy przed sądami czy organami administracji publicznej. Niezależnie od tego czy jesteście Państwo małym, średnim czy też dużym Klientem, zawsze podchodzimy do Państwa spraw z jednakową pasją, zaangażowaniem i powagą. Na pierwszym miejscu stawiamy Państwa zadowolenie i bezpieczeństwo dając gwarancję rzetelnie, profesjonalnie i uczciwie wykonanej usługi.

Naszym celem jest stworzenie Kancelarii, która będzie proponowała swoim Klientom optymalne rozwiązania pozwalające przynieść wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu minimalizacji kosztów obsługi prawniczej. W kwestii wynagrodzenia stawiamy przede wszystkim na uczciwość i przejrzystość. Ceny usług Kancelarii są dostosowane do rodzaju sprawy i nakładu pracy. Dbamy aby każdy Klient mógł skorzystać z naszych usług, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów.