14707621_xxl

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy spółek prawa handlowego. Świadczymy pomoc już w momencie zakładania własnej firmy. Doradzimy Państwu optymalną formę dla planowanej działalności oraz pomożemy przejść przez wszystkie procedury rejestracyjne z tym związane.

W ramach oferty skierowanej do Klientów biznesowych Kancelaria świadczy usługi, które obejmują m.in.:

 • reprezentowanie Klienta przed wszystkimi sądami oraz organami administracyjnymi,
 • reprezentowanie Klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem,
  wydawanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich sporządzanych dokumentów,
 • konstruowanie i negocjowanie umów o charakterze cywilno-prawnym i gospodarczym,
 • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klienta,
 • udzielanie przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad prawnych oraz konsultacji,
 • pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • pomoc w przygotowywaniu ofert oraz dokumentacji przetargowej.

Świadcząc porady prawne i usługi prawne zapewniamy stały, bezpośredni kontakt z Klientem. Obsługa prawna może być realizowana w następujących formach:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem internetu,
 • w siedzibie przedsiębiorcy,lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

Za świadczone usługi rozliczamy się z Klientami na podstawie przejrzystych, rzetelnych zasad, które ustalane są z Klientem indywidualnie.
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii prosimy o kontakt.